SANAL GERÇEKLIK TEKNOLOJISI VE ENSTALASYON SANATI BAGLAMINDA SANAT ESERLERININ SERGILENMESINDE YENI ORTAMLAR

 • AUTHOR: // CATEGORY: Portfolio

  Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve Enstalasyon Sanatı Baglamında Sanat Eserlerinin Sergilenmesinde Yeni Ortamlar için yorumlar kapalı

  ULUSLARARASI SANAT ve SANATTA YÜKSEK TEKNOLOJİ KULLANIMI KONGRESİ

  Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve Enstalasyon Sanatı Bağlamında Sanat Eserlerinin Sergilenmesinde Yeni Ortamlar
  Hakan YAMAN 1
  1 Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Tezli Grafik Tasarımı Bölümü Öğrencisi, contact@hakanyaman.net

  Özet
  Sanal gerçeklik teknolojisi, eğitim, bilim ve oyun gibi çeşitli alanlarda ki yaygın kullanımıyla birlikte gündelik hayatımızda aktif olarak kendisine bir yer edinmiştir. Bu gözlemden elde edilen çıkarımla sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan sanal ortamların enstalasyon sanatı ile bilinçli olarak tasarlanmış sanatsal mekanlara dönüştürülmesi ve sanat eserlerinin sınırları olmayan sanal ortamlarda sergilenmesi konusu irdelenmiştir. Bu çalışmada üç boyut teknolojisi ve üç boyutlu gösterim araçları kullanılarak sanat eserleri üretebilmek ve sergileyebilmek için yeni bir yöntem önerilmektedir. Araştırma, günümüzde kullanıcılara yeni bir sanal gerçeklik deneyimi sunan ve farklı bir dünyanın kapılarını açan üç boyutlu görüntüleme cihazları olan Oculus Rift, Samsung Gear VR, Google Cardboard gibi cihazların kullanımı ve üç boyutlu nesnelerin sanal ortama aktarılması ve dijital ortamda oluşturulmasını ele almaktadır. Araştırma ile ilgili üç boyutlu görüntüleme cihazları incelenmiştir. Üç boyutlu görüntüleme cihazlarının çalışma ilkelerine uyularak oluşturulan sanal ortamların, sanatçının düşüncesini aktarması ve sanat eserlerinin sanal ortamda sergilenmesinin izleyiciler üzerinde ki etkisi incelenmiştir. İzleyicilerin, sanatsal mekân algılarına yönelik olarak hazırlanmış bir ortamda sanat eserlerini incelemesinin, izleyiciye sınırları olmayan bir ortamda yeni ve farklı bir deneyim sunduğu, sanatçının ise fiziksel sınırlamalar olmadan fikrini yansıtabildiği gözlemlenmiştir. Ortamlar, sanat eserlerinin sergilenmesine katkıda bulunmakta ve aynı zamanda ortamın kendisi de sanat öğesi olabilmektedir. Sanal gerçeklik teknolojinin günümüzde bize sunduğu yeni ve sınırları olmayan ortamları sayesinde sanatçıların kendini ifade etmesi konusuna yeni bir biçim, izleyicinin sanat eserlerine olan bakışında da yeni bir yaklaşım biçimi ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda, sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan ortamların sanat öğesi olabileceği ve sanat eserlerinin sergilenmesi için kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
  Anahtar Kelimeler: Enstalasyon Sanatı, Sanal Gerçeklik, Sanat Eserlerinin Sergilenmesi, Sanal Ortam, Sanat ve Teknoloji

  INTERNATIONAL CONGRESS of ART and USAGE of HIGH TECHNOLOGY in ARTS

  New Environments in the Exhibition of Art Works in the Context of Virtual Reality Technology and Installation Art
  Hakan YAMAN 1
  1 Yaşar University Graduate School of Social Sciences Graphic Design Graduate Student, contact@hakanyaman.net

  Abstract
  The virtual reality technology has actively gained a place of its own in our daily life with its extensive usage in various fields such as education, science and gaming. Along with the inference obtained from this observation, the transformation of the virtual platforms created with the virtual reality technology into consciously created artistic places and the exhibition of the works of art in the boundless virtual environment is examined. In this study, a new method is proposed so as to create and exhibit new works of art by using three dimension technology and three dimension display tools. The research examines the issue of the usage of the three dimension display devices offering a new virtual reality experience to the users nowadays and opening the doors of a different world such as Oculus Rift, Samsung Gear VR and Google Cardboard, the transmission of the three dimensional objects into the virtual environment and their creation in the digital environment. Three dimension display devices related to the research have been examined. Virtual platforms created in accordance with the working principles of the three dimension display devices conveying the opinions of the artist and the effect of the display of the artistic works in the virtual environment on the audience is examined. It is observed that audience examining the artistic works in an environment created for their space perception offers a new and different experience to them in a boundless environment, while the artist is able to represent his ideas without any physical limitations. Platforms contribute to the exhibition of the artistic works and also the platform itself can serve as an artistic element. Virtual reality presents a new format with regard to artists expressing themselves by means of the new and boundless platforms technology offers to us nowadays and a new form of approach in the matter of the vision of the audience on the artistic work. As a result of this issue, it is understood that the virtual platforms created with the virtual reality technology can be regarded as an artistic element and utilized for the exhibition of the artistic works.
  Keywords: Art and Technology, Exhibition of Art Works, Installation Art, Virtual Environment, Virtual Reality

   

  Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve Enstalasyon Sanatı Bağlamında Sanat Eserlerinin Sergilenmesinde Yeni Ortamlar

COMMENTS

0 Responses to Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve Enstalasyon Sanatı Baglamında Sanat Eserlerinin Sergilenmesinde Yeni Ortamlar